Lạc vào lãnh địa của sư tử, linh cẩu bị đối thủ xử tử

Chú linh cẩu đã bị sư tử giết chết khi vô tình đi lạc vào lãnh địa của “lãnh chúa vùng đồng cỏ”.