Loài cá có khả năng dùng miệng bắn nước hạ gục con mồi trên không

Đó chính là cá mang rổ, còn được biết đến với cái tên là cá măng rổ hay cá cung thủ, cá cao xạ pháo, có khả năng sống ở môi trường nước mặn lẫn nước ngọt. Ngoài ra, chúng còn có khả năng bay khỏi mặt nước đớp mồi và nhận diện khuôn mặt người với độ chính xác cực cao.

Cá mang rổ có đặc điểm đầu nhọn, miệng rộng, thân dẹt và thon dài, sống ở nhiều nơi trên thế giới và cả Việt Nam

Với cấu tạo đặc biêt, miệng cá có thể tạo áp suất rất lớn để phun tia nước mạnh như súng nước vào con mồi
Với cấu tạo đặc biêt, miệng cá có thể tạo áp suất rất lớn để phun tia nước mạnh như súng nước vào con mồi

Cá mang rổ có khả năng hạ gục con mồi chính xác ở khoảng cách đến 2 mét
Cá mang rổ có khả năng hạ gục con mồi chính xác ở khoảng cách đến 2 mét

Và chỉ mất khoảng 1/10 giây để tính toán việc bắn rơi con mồi
Và chỉ mất khoảng 1/10 giây để tính toán việc bắn rơi con mồi

Cá mang rổ còn có thể bay cao lên mặt nước để đớp con mồi
Cá mang rổ còn có thể bay cao lên mặt nước để đớp con mồi

Hình ảnh mô phỏng khả năng tính sai số của cá mang rổ để bắn trúng mục tiêu
Hình ảnh mô phỏng khả năng tính sai số của cá mang rổ để bắn trúng mục tiêu

Theo nghiên cứu, loài cá này còn có thể nhận diện khuôn mặt người quen thuộc từ hàng chục gương mặt khác nhau với độ chính xác cực kỳ cao
Theo nghiên cứu, loài cá này còn có thể nhận diện khuôn mặt người quen thuộc từ hàng chục gương mặt khác nhau với độ chính xác cực kỳ cao